Doç.Dr. Enes Duman

Hakkımda

2007-2011 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde İhtisasımı başarı ile tamamladıktan sonra, 2011- 2013 yılları arasında Konya Çumra Devlet Hastanesi’nde Radyoloji Uzmanı olarak görev yaptım. Konya Çumra Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra 2013 yılı itibariyle Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi Girişimsel Radyoloji Ünitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışma hayatıma devam ettim. 2018 Kasım ayı itibariyle “Doçent Dr.” ünvanı hakkını kazandıktan sonra Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji Bölüm Sorumlusu olarak Girişimsel Radyoloji Ünitesinde görevime devam ettim.2019 Kasım ayından itibaren Antalya Medikal Park Hastane kompleksi’nde girişimsel radyoloji bölümünde çalışmaktayım.

Tıpta Uzmanlık Tezi

SAFEN VEN YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE ENDOVENÖZ LAZER İLE ABLASYON (980 nm ile 1470 nm dalga boyundaki lazer enerjisinin tedavideki etkinliğinin karşılaştırılması)(2011)

Akademik Ünvanlar

 • Doçentlik (21. 11. 2018)
 • Yardımcı Doçentlik (01. 10. 2016)

Tarafımca Gerçekleştirilen Girişimsel İşlemler

Vasküler Girişimsel İşlemler

 • Tanısal Anjiyografiler
 • Serebral Anevrizma tedavisi
 • Arterio-venöz malformasyon Tedavisi
 • Akut inmede (stroke-felç) müdahale
 • Karotis arter (şah damar) darlığı tedavisi
 • Aort Anevrizma tedavisi
 • Aort diseksiyonu tedavisi
 • Aorta-iliak tıkayıcı hastalık tedavisi
 • Periferik arter stent balon anjioplasti
 • Renal arter darlığı tedavisi
 • Myom embolizasyonu
 • Prostat arter embolizasyonu
 • Varis tedavisi
 • Durdurulamayan aktif kanama tedavisi
 • Diyaliz hastalarında AVF tedavisi
 • Santral venöz kateter port yerleştirilmesi
 • Periferik AVM tedavisi

Girişimsel Onkolojik İşlemler (Ameliyatsız kanser tedavisi)

 • Karaciğer- akciğer-böbrek tümörlerinde, kemik tümörlerinde perkütan ablasyon (RF,Mikrodalga)
 • Kemoembolizasyon-Radyoembolizasyon
 • Partikül embolizasyonu
 • Tanısal parasentez-torasentez

 • Safra yollarına yönelik işlemler, biliyer drenaj, biliyer stent
 • Karın içi sıvı birikimlerine yönelik drenaj işlemleri
 • Kanser hastalarında ciddi karın ağrısına yönelik çölyak ganglion blokajı

Damarsal Olmayan Girişimsel Radyolojik İşlemler

 • Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi
 • Tiroid nodül ablasyon tedavisi
 • Usg eşliğinde trucut biyopsi ( meme, karaciğer, böbrek, vs)
 • BT eşliğinde trucut biyopsi
 • Tiroid nodüllerinde, paratiroid adenomlarında perkütan ablasyon

 • Şiddetli bel ağrılarında epidural steroid enjeksiyonu
 • Üriner sistem problemlerine müdahale ( nefrostomi, double j stent yerleştirilmesi, sistofix takılması)
 • Kist hidatik tedavisi
 • Böbrek kisti tedavisi