Anevrizma Tedavisi

Anevrizma (baloncuk), atardamar duvarındaki zayıf bir noktada oluşan balonlaşmayı tanımlayan tıbbi terimdir. Beyin anevrizması, tüm erişkinlerin yaklaşık %3’nü etkileyen ve yaşla görülme sıklığı artan bir hastalıktır. Beyin anevrizması önemli bir sağlık problemidir. Anevrizmanın duvarı, normal bir damar duvarına göre çok daha ince ve zayıf yapıdadır. Zaman içinde gittikçe incelen anevrizma duvarı, en zayıf olduğu noktadan patlayarak beyin kanamasına neden olabilir. Beyin anevrizmasının patlaması, beyin zarları arasında kanamaya neden olur. Bu tip beyin kanamalarına 'subaraknoid kanama' adını veriyoruz. Anevrizmaya bağlı beyin kanaması, hayati risk oluşturan bir durumdur. Anevrizma kanaması yaşayan hastaların yaklaşık yarısı, kanama ve kanamanın neden olduğu diğer tıbbi problemler nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Günümüzde, yaygınlaşan tıbbi görüntüleme yöntemleri sayesinde, beyin anevrizmalarının çok önemli bir kısmını beyin kanamasına neden olmadan teşhis edip, düşük riskle tedavi edebiliyoruz.

Beyin Anevrizmalarının Nedenleri Nelerdir?

Birçok etken atardamar duvarında zayıflamaya yol açarak anevrizma gelişimine sebep olabilir. Beyin anevrizmaları erişkinlerde sık görülür. Ayrıca kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür.
 • İleri yaş (40 yaş sonrası)
 • Sigara kullanımı: Sigara damar yapısını eskiterek, zaten var olan sorunun daha da erken gelişmesine ve kanamaya neden olabilir. 
 • Ateroskleroz (damar sertliği)
 • Uyuşturucu madde kullanımı (özellikle kokain)
 • Kafa travmaları ve diğer travmalar sonrası damarların zedelenmesi
 • Kanser ya da kafa ya da boyunda tümör varlığı
 • Alkolizm
 • Bazı kan enfeksiyonları

Doğumsal Risk Faktörleri

 • Bağ doku hastalıkları (Ehler- Danlos hastalığı gibi)
 • Polikistik böbrek hastalığı
 • Romatizmal hastalıklar
 • Marfan Sendromu
 • Aort koarktasyonu
 • Beyinde arteriovenöz malformasyon (beyin damar yumağı) olması
 • Ailede daha önce beyin anevrizması geçiren kişi olması.


Beyin anevrizma tedavisi?

 • Kapalı anevrizma tedavisi (endovasküler tedavi)
 • Açık cerrahi (klipleme)


Beyin anevrizmalarının kapalı yöntemle tedavisi

Kapalı anevrizma tedavisi (endovasküler yöntem), kafatası açılmadan damar içinden uygulanan yöntemlerle gerçekleştirilir. Kapalı yöntem, genel anestezi altında (hasta uyutularak) ve işlemin tüm aşamaları anjiografi cihazıyla izlenerek gerçekleştirilir. Endovasküler tedavinin başlangıcında hastanın kasık bölgesindeki atardamar içine 2-mm çapında “introducer” adı verilen bir giriş kateteri yerleştirilerek başlanır. Kapalı anevrizma tedavisinin tüm aşamaları, işte bu 2mm çapındaki giriş yerinden gerçekleştirilir. Atardamar içinden anevrizmayı kapatmak için kullandığımız çok ince bir mikrokateter , anevrizmanın bulunduğu damar içine yönlendirilir. İçi boş, çok ince ve yumuşak bir plastik tüp şeklinde olan mikrokateterin ucu, anevrizma kesesi içine yerleştirilir. Anevrizma kesesi, mikrokater içerisinden göndeilen, platinden yapılmış çok yumuşak yapıda 'koil' adı verilen tellerle doldurulur. Koiller, anevrizma kesesi içinde bir yumak oluşturup, anevrizma içine kan girişini engeller. Anevrizma kesesi, koillerle tamamen doldurulup, anevrizma içine kan girişi tam olarak engellendiği zaman, mikrokateter anevrizma içinden geri alınarak işlem tamamlanır. Anevrizmanın koil adı verilen özel tellerle doldurularak kapatılma işlemine, 'koilleme' adı verilir. Kapalı anevrizma tedavisi sonrasında hasta, 2-3 gün içinde normal hayatına dönebilir. Anevrizmaların anatomisine göre tedavi stent ya da balon yardımıyla da gerçekleştirilebilir.