Girişimsel Tümör Tedavileri

Genel Bilgiler


 • Vücudumuzdaki hücrelerin büyümesi ve bölünmesi sınırlı olup, bu durumu kromozomlar aracılığıyla iletilen genetik bilgi ve hücrelerin birbirleri olan iletişimi sağlar.
 • Hücre bölünmesinin devam etmesi sonucu ortaya çıkan kitleye tümör adı verilir.
 • Tümör latince kökenli bir kelime olup şişlik, yumru, ur anlamına gelmektedir.
 • Tümörler iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) tümörler olmak üzere ikiye ayrılır.
 • İyi huylu tümörler genellikle başka organlara yayılım yapmazlar ve büyümeleri belli bir noktaya ulaşınca durabilir.
 • Kanser adı verilen kötü huylu tümörler ise sürekli bölünerek çoğalmaya devam eder ve başka organlara metastaz yapma eğilimindedirler.
 • Tümörler vücudumuzdaki hemen her hücreden kaynaklanabilir. 
 • Bazı kanser türleri (küçük hücreli akciğer kanseri, pankreas kanseri gibi) çok kısa sürede büyük boyutlara ulaşarak erken dönemde başka organlara yayılım gösterebilirler.
 • Kanserler genellikle kan damarları, lenf damarları veya komşuluk yoluyla yayılım gösterirler. Örneğin barsak toplardamarlarındaki kan karaciğere aktığından, barsak kanserleri en çok karaciğere yayılım gösterirler.
 • Tümörlerin, yayılım olmadan erken teşhisi tedavi açısından çok önemlidir.
 • Tümör tedavilerinde uygun tedavi yönteminin belirlenmesinde tıbbi bölümler arası işbirliği çok önemlidir.

Kanser nedenleri

 • Sigara ve alkol
 • Çevre kirliliği ve radyasyon
 • Beslenme alışkanlıkları
 • Genetik faktörler
 • Uzun süreli sıkıntı ve stres
 • Kimyasal maddeler
 • Ultraviyole ışınları

En sık görülen kanser türleri

 • Erkeklerde; Akciğer, prostat, kalın barsak, mide, deri, pankreas
 • Kadınlarda; Meme, akciğer, kalın barsak, serviks, over, mide ve pankreas

Tümörleri Saptamada Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri

 • Direkt Röntgen
 • Ultrasonografi (US)
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
 • PET-CT (Pozitron Emisyon Tomografi-Bilgisayarlı Tomografi)
 • SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography)
 • Sintigrafi

Tümörleri saptamada kullanılan biyopsi işlemleri

Açık biyopsi

 • Cerrahi olarak tümör dokusunun çıkarılması ve patoloji laboratuvarında incelenmesi işlemidir.

Açık biyopsi

 • Parça biyopsisi (Tru Cut Biyopsi)
  Lokal anestezi sonrası tümörlü dokudan özel iğnelerle parçalar alınması işlemidir. 
 • İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB)
  Lokal anestezi sonrası enjektör iğnesi gibi ince iğnelerle tümörlü dokudan örnek alınması işlemidir. 
 • Fırça Biyopsi (Brush Biyopsi)
  Küçük bir fırçaya benzer özel materyallerin tümörlü dokuya sürülerek örnekler alınması işlemidir.  
 • Forceps Biyopsi
  Sindirim sistemi ve safra kanalı gibi yapılarda bulunan tümörlerden özel cihazlarla parça alınması işlemidir. 

Girişimsel Tümör Tedavilerinin Avantajları

 • İşlemler genellikle lokal anestezi ve sedasyon altında gerçekleştirilir. 
 • İşlemler görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda, tümör dokusu görüntülenerek yapılır.
 • Hastanede kalış süresi daha kısadır.
 • İşlemler iğne deliği kadar küçük bir noktadan gerçekleştirilir.
 • Yan etkileri daha azdır. 

Girişimsel Tümör Tedavi Yöntemleri

Embolizasyon tedavileri

 • Tümörü besleyen atardamarları tıkayarak tedavi etme işlemdir. 
 • İşlemler anjio yöntemiyle yapılır.
 • Genellikle kasık bölgesindeki atardamardan girilerek damar kılıfı yerleştirilmesini takiben kateter adı verilen çok ince borucuklarla tümörü besleyen damarların içerisine damar tıkayıcı maddeler verilerek kapatılmasıdır. 
 • Beslenmesi bozulan tümör dokusu küçülmeye başlar ve zamanla yok olur.   

Basit Embolizasyon

 • Tümörü besleyen atardamarların içerisine sadece damar tıkayıcı çok küçük kürecikler verilmesi işlemidir.  
 • Daha çok myom, prostat ve kas-iskelet sistemi tümörlerinde uygulanır.  

Kemoembolizasyon

 • Embolizasyon yöntemindeki gibi işlemler uygulanır. Farklı olarak bu işlemde damar içerisine, damar tıkayıcı küreciklerle birleştirilmiş kemoterapötik ilaçlar verilir. 
 • Karaciğer tümörlerinde uygulanır.

Radyoembolizasyon

 • Özel küreciklere yüklenmiş radyoaktif maddenin direkt olarak tümör dokusunu besleyen atardamarların içerisine verilmesi işlemidir.  
 • Karaciğer tümörlerinde uygulanır.

Ablasyon tedavileri

 • Ablasyon kelime anlamı olarak aşındırıcı bir işlemle bir maddenin başka bir maddeden uzaklaştırılarak imha edilmesi işlemi demektir. 
 • Özel iğnelerin tümör dokusu içerisine yerleştirilmesi ve farklı enerji türleri kullanılarak tümör dokusunun yüksek sıcaklıklarda yakılarak ya da çok düşük sıcaklıklarda dondurularak ortadan kaldırılması işlemleridir. 

Alkol Ablasyon

 • Tümör dokusunun içerisine ince iğneler ile girilip saf alkol verilerek tümör hücrelerinin yapısını bozmak ve ortadan kaldırmak amacıyla uygulanır. 
 • Günümüzde daha çok kistik tümörlerde uygulanmaktadır.

Lazer Ablasyon

 • Lazer ışınları kullanılarak tümör hücrelerinin tahrip edilmesi işlemidir.
 • Özellikle tiroid nodüllerinde kullanılmaktadır. 

Radyofrekans Ablasyon

 • Tümör dokusunun radyofrekans dalgaları yayan özel iğneler yerleştirilerek yakılması işlemdir. 
 • Daha çok karaciğer, akciğer, böbrek, tiroid tümörlerinde kullanılır.  

Mikrodalga Ablasyon

 • Tümör dokusunun elektromanyetik dalgalar yayan özel iğneler yerleştirilerek tahrip edilmesi işlemidir.
 • Daha çok karaciğer, akciğer, böbrek, tiroid tümörlerinde kullanılır. 

Kriyoablasyon

 • Tümör dokusunun, içerisinden argon gazı geçirilebilen özel iğneler yerleştirilerek dondurulması ve tümör hücrelerinin tahrip edilmesi işlemidir. 
 • Daha çok akciğer, böbrek, kas-iskelet sistemi, meme ve pankreas tümörlerinde kullanılır.